Mijn naam is Joop Leeuwis, specialist in dierplaagbeheer. Ik woon in Giessen-Oudekerk en heb meer dan 32 jaar ervaring in het bestrijden van muskus- en beverratten. Dit is een wettelijke taak van de waterschappen, omdat deze dieren onze veiligheid aantasten door hun holen te graven in de dijken.

Voor mij is nu de tijd gekomen om me te richten op andere plaagdiersoorten, de ervaringen die ik al die jaren heb opgedaan komen hier goed van pas.

Bij overlast van plaagdieren kunt u mij benaderen via telefoon of mail. Dan kunnen we een afspraak maken voor een vrijblijvend bezoek. Bij u op locatie bespreken we de situatie en wat de oplossing ter plekke zou kunnen zijn.

Mijn werkwijze is volgens IPM (Integrated Pest Management), kort samengevat: Wat kan er met preventief werken bereikt worden om plaagdieren te weren en hun habitat ongeschikt voor ze te maken.

Ik maak een plan om de aanwezige populatie te laten verdwijnen en bespreek dat met u.

Als groot dierenliefhebber heb ik passie voor alles wat leeft. Het klinkt misschien tegenstrijdig als iemand dat zegt, die op een professionele wijze dieren bestrijd.

En juist dat professioneel handelen getuigd van kennis, kunde en liefhebberij voor dieren. Sommige soorten zijn schadelijk voor onze gezondheid en bedreigen het welzijn van mensen. Deze soorten moeten dus snel en effectief zónder onnodig lijden bestreden worden.

Daarom vraagt dit werk veel kennis van zaken en inzicht in de leefwijze van dieren en waarom ze bepaald gedrag laten zien. En als er dan soorten zijn die overlast veroorzaken heb ik de kennis om heel selectief te werk te gaan zonder andere dieren schadelijk te beïnvloeden.

Bewezen doeltreffende wijze van bestrijden
Bruine- en zwarte ratten (mijn specialisatie) bestrijd ik waar het mogelijk is met een persluchtbuks met nachtzicht apparatuur. De buks is voorzien van een demper en verstoord daardoor geen andere aanwezige dieren. Met een thermische kijker observeer ik eerst om de situatie in kaart te brengen. Daarna maak ik een plan om de aanwezige populatie te bestrijden. Op deze manier aanpakken van een rattenprobleem heeft als voordeel dat er geen gif gebruikt wordt met risico van doorvergiftiging en resistentie. Bestrijden op deze manier heeft zich inmiddels bewezen als zeer doeltreffend. U kunt voor meer informatie op de website rattenjagers.nl kijken. Daar hebben wij ons geprofileerd en geven we inzicht in werkwijze en opleiding.

Graag geef ik u mondeling verder uitleg van deze bestrijdingswijze en geef ik u adviezen om toekomstig overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hieronder een beknopte beschrijving van enkele veel voorkomende plaagdieren:

De bruine rat

Deze komt op heel veel plaatsen voor en de bruine rat is een soort die onze gezondheid in gevaar kan brengen. De rat komt veel voor waar huisdieren gehouden worden, zoals kippen, duiven, konijnen, enz. Op boerderijen is de bruine rat dikwijls een vaste gast die daar veel schade kan aanrichten.

Soms zie je ze overdag of in de schemer lopen. Of je kan het zien aan holen in een hok of onder straatwerk, knaagsporen aan kabels, leidingen, voedsel voor huisdieren en de hieronder afgebeelde uitwerpselen …

De zwarte rat

De zwarte rat lijkt veel op de bruine rat, maar is veel donkerder, bijna zwart. Zijn staart is langer dan zijn lichaam en hij heeft grote oren. Het grote verschil zit in de leefwijze! De bruine rat leeft op én onder de grond. De zwarte rat leeft boven in gebouwen en schuren en komt bijna nooit buiten voor.

De huismuis

Huismuizen komen – zoals de naam al zegt – regelmatig in onze huizen voor. Ze zijn in staat door een opening van 0,5 cm al binnen te komen. Eenmaal binnen bevuilen ze onze spullen met urine en uitwerpselen en vreten onze voorraden en spullen aan.

Ratten en muizen knagen altijd aan van alles wat ze tegen komen. Hun tanden groeien constant door, daarom hebben ze dit knaaggedrag. Ook elektriciteitsleidingen worden niet ontzien, met soms kortsluiting als gevolg. Dit is regelmatig de oorzaak van een stalbrand.

De mol

De mol leeft een verborgen leven onder de grond en laat zich bijna nooit zien. Als er mollen aanwezig zijn laten ze dit zien aan de molshopen die ze maken in uw tuin. Mollen in uw tuin zijn in staat om in korte tijd uw mooi aangelegde tuin letterlijk op z’n kop te zetten.

De wesp

Wespen zijn actief vanaf het voorjaar tot in de herfst. Ze kunnen erg hinderlijk zijn en soms zelf levensgevaarlijk bij een allergische reactie. Het zijn mooie insecten met een interessante en ook nuttige levenswijze, maar we moeten ze niet te dicht in onze leefomgeving hebben.

Van welke plaagdieren hebt u last?
Er zijn nog veel andere plaagdiersoorten waar u overlast van kan hebben. Ik kan ze niet allemaal hier noemen, maar schroom niet om contact met me op te nemen zodat ik naar oplossingen voor u kan zoeken.