De beverpopulatie neemt de laatste jaren hand over hand toe!

Met zo her en der al problemen van schade die deze opnieuw geïntroduceerde inheemse diersoort soms kan veroorzaken. De huidige beverpopulatie is nu nog hoofdzakelijk te vinden langs alle grote rivieren, en is in heel Nederland in bijna alle buitendijkse gebieden te vinden. Maar op heel veel plaatsen komen ze ook al binnendijks voor, met alle gevolgen van dien.

De bever heeft een beschermde status

De bever is een groot dier, meer dan een meter lang en een gewicht van 30 kg is gemiddeld heel normaal. Zijn habitat is altijd in en rondom water met begroeiing, planten en bomen. De schade bestaat uit knaagschade aan planten en bomen, Graafschade en soms vernatting of verdroging van gebieden.

De bever is een inheemse diersoort met een beschermde status, dus mag niet bestreden worden!

De landelijke Zoogdiervereniging

Ik heb contact met de landelijke Zoogdiervereniging, dé erkende organisatie die de populatie monitort. Zij zijn sinds de uitzetting in de jaren 80 nauw betrokken bij de ontwikkeling van de bever en volgen deze op de voet. De Zoogdiervereniging beslist ook over ingrijpen bij gevaarlijke situaties. De vereniging huurt mij in als beverspecialist bij beverproblemen als deze schade de veiligheid van de bevolking gaan bedreigen. Bijv. bij graafschade onder wegen (verkeersveiligheid) en graafschade in kades en dijken.

Bij overlast van bevers kan ik advies u geven over hoe ze te weren of hun habitat onaantrekkelijk te maken, en indien nodig treed ik in overleg met de Zoogdiervereniging.